Vi skräddarsyr en lösning för er!

Här finns mer information om vad Nyttotanken kan erbjuda er och vilken nytta det skapar i er verksamhet.

Utbildningsbolag

Få tillgång till en modern digital utbildningsplattform för de egna utbildningarna.

Utbildare

Få tillgång till Nyttotankens utbildningsmaterial och vår digitala lärplattform för att utbilda ledare och medarbetare

Internutbildning

Få tillgång till ett digitalt stöd som stöttar medarbetares och organisationens utveckling framåt genom att underlätta och effektivisera introduktionsutbildningar och andra interna utbildningar.