Learning Management System

Nyttotanken stöttar dig som utbildare eller coach med funktioner och tjänster som automatiserar din kursadministration för att effektivisera och frigöra tid och resurser i ditt företag.

Författarverktyg

Content verktyg för att skapa egna elearning kurser och utbildningar från grunden, administrera, kommunicera och följa upp e-learning.

Deltagaradministration

Flexibel automatisering av deltagarhantering som ger er full kontroll över hela processen, med smarta lösningar för interaktion med och uppföljning av, era utbildningsdeltagare.

Unika anpassningar för ert företag

Nyttotanken är utvecklad av utbildare för utbildare erbjuder utrymme att växa med systemet, med unika anpassningar efter ert företags  behov och önskemål.

Statistik och spårning

Genererar användbar statistik över deltagares aktivitet och progression, spårar deltagande och synliggör behov av optimering av kurser, testar om kunskapsmål nåtts, och samlar in feedback.


Utbildarnätverk

Få möjlighet att delta i ett nätverk av utbildar och coacher. Där kan du delta i online möten med andra för att utbyta erfarenhet och/eller delta i fysiska möten där du tränar på användning av material och sälj tillsammans med andra.

Utbildningspaket för verksamhetsutveckling

Möjlighet att köpa till skräddarsydda utbildningsinsatser för att optimera effektivitet och lönsamhet i er organisation, och/eller köpa loss ett färdigt utbildningspaket för att själv sälja utbildningar inom verksamhetsutveckling.

Effektivisering och ökad lönsamhet

Med ett skräddarsytt digitalt stöd utifrån utbildares och coachers unika behov uppnår du högre effektivitet i form av produktivitet och kvalitet. Genom att effektivisera användandet av dinaera resurser, kan du nå fler kunder och sälja fler utbildningar, och därmed öka din lönsamhet.

SPECIALISERAD LMS FÖR UTBILDare och coacher

Med ett lärsystem specialiserat för utbildares unika behov förenklar det i ditt uppdrag genom att systematisera lärandet och erbjuda bästa möjliga upplevelse.

AFFÄRSUTVECKLING I NÄTVERK

Det professionella nätverket med andra utbildare erbjuder stöd i ditt företagande och är en ovärderlig källa för utbyte av erfarenheter, konkreta verktyg och kunskap inom ditt affärsområde.

Några av fördelarna för digitalt lärande

Nyttotanken genererar nytta för både utbildningsarrangör och deltagare i form av ökad effektivitet och höjd lönsamhet. Här är några av fördelarna med vårt system:

Deltagar-hantering

Unika anpassningar

Erfarenhets-utbyte via utbildarnätverk

Effektiviserad lärandeprocess

Statistik

Förenklad merförsäljning

Enkel administration

Kostnads-uppföljning och fakturering