Digitalt utbildningsstöd

Nyttotankens digitala utbildningsstöd är gjord för att kunna stötta utbildningsbolag av olika storlek samt små eller större organisationer som behöver ett modern och flexibelt digitalt stöd för att administrera, följa upp, distribuera och hantera utbildningsinsatser. Det ger stöd för administration av utbildningar, elever, utbildare, material och kunder eller i en organisations avdelningar, anställda och chefer. Det finns möjlighet till digitala uppföljningar och aktivitetsplaner. Material kan läggas in i form av text, film och ljud. Allt med en klimatsmart distribution och användning. 

 

Nyttotanken utbildningar

Vi jobbar med att höja effektivitet och lönsamhet i organisationer.

Nyttotanken är ett modernt sätt att lära sig med digitalt stöd och rymmer material som kombinerar etablerad kunskap och forskning med uppdaterad information utifrån nya rön och aktuell hjärnforskning. Materialet är gjort för att kunna skapa praktisk nytta med hjälp av reflektioner och verktyg som anpassas till varje organisation och individ.

Möt kunder, partners och se referenser

Nyttonaken har gjort stor nytta för ett stort antal organisationer oich individer. För att kunnna nå dit är det viktigt att ha ett bra och öppet sammarbetet med partners och kunder. Sammarbetet gör att både det digitala verktyget likaväl som utbildningar, utbildningsmoduler och coachningar ständigt utvecklas och förbättras. Materialet och det digitala stöden är uppbyggt så att varje partner, kund och arrangör av utbildningar fortfarande kan jobba på sitt sätt och kombinera eget material med Nyttotankens.  

Det här är Nyttotanken

Vi jobbar med att höja effektivitet och lönsamhet i organisationer.

Därför har vi dels ett digitalt utbildningsstöd som kan användas separat av olika typer av organisationer, dels ett material som stödjer eleven/den anställde i sitt lärande med möjlighet till inlagda reflektionsfrågor, handlingsplaner och noteringar kopplade till specifika ställen i materialet för att lättare kunna följa upp och repetera. 

För arrangör eller arbetsgivare kan anteckningar och material av olika slag kopplas mot utbildning, elev/anställd och kund/avdelning. 

I våra utbildningar jobbar vi helst över tid eftersom vår hjärna är lite bekväm och gärna faller in i de gamla vanda mönstren när vi kommer åter från en veckas kurs eller en föreläsning. Ur hjärnforskningsperspektiv ett helt naturligt agerande.

För att kunna skapa fler goda vanor och förståelse för att jobba med rätt saker hos varje individ behövs ökad kunskap, färdighet och/eller verktyg att jobba med. En mer bestående effekt fås genom att över tid bli coachad och träna vilket ska göras i vardagen.

NYTTOTANKEN 

  • Nyttotanken består av ett digitalt stöd och ett antal moduler inom olika områden. Varje modul har fyra till sju reflektionsområden och kan användas separat alternativt sättas ihop till en utbildning.
  • Modulerna kan användas som komplement till egna delar som organisationen har och/eller fristående.
  • Modulerna ligger digitalt i en IT lösning och används anpassat utifrån organisationens och individens behov just nu.
  • Det Digitala verktyget hjälper till att skapa handlingsplaner samt följa upp och påminna vad som görs och ska göras.
  • För att kunna få ytterligare stöd i reflektioner och behov finns en coach kopplad till varje person som går och denna coach hjälper till att följa upp träning i vardagen samt kan ge tips och råd.
  • Nyttotanken kan också användas utifrån att en coach anlitas som sedan efterhand använder moduler som behövs för just den individen.
  • För att få till verklig nytta som är bestående och verkliga beteende förändringar ska utbildningen ske över tid med träning, coachning och uppföljning.
  • Den digitala IT lösningen kan användas separat för organisationers eget material och program.

Exempel på utbildningsmoduler

Att leda sig själv - beslutsfattande och problemlösning

Att leda sig själv - beslutsfattande och problemlösning

När du är ledare och/eller chef är det viktigt att du kan leda dig själv. Du behöver klargöra vad du står för och vem du är samtidigt som du behöver skapa ordning och reda för att kunna prioritera rätt. Om du har en balanserad bild av dig själv och klarar att jobba med rätt saker dvs det som ger faktisk nytta. Då finns goda förutsättningar att få en bra utveckling och bra resultat både hos dig själv och dina medarbetare.

Vi jobbar här med att hitta tidstjuvar och vad som är viktigast för att kunna jobba effektivt utan att behöva stressa.

Hur är vi människor?

Hur är vi människor?

Vår hjärna gillar att göra saker som vi alltid gjort. När vi följer invanda mönster aktiverar det striatum (en del av storhjärnan), vi får en belöningssignal som bekräftar att det vi gör är bra. Gör vi inte som vanligt tycker hjärnan att det är jobbigt. Dessa jobbiga känslor behöver övervinnas och för detta ändamål behöver frontalloben (hjärnans smartaste del) träda in. Att använda frontalloben är betydligt mer energikrävande än att göra som vanligt.

Vi jobbar här med att skapa färdigheter att hantera mötet med människor genom att förstå varför vi reagerar på olika sätt.

Medarbetarskap och motivation

Medarbetarskap och motivation

Medarbetarskap handlar om att vårda sina relationer med kollegor, chefer och kunder så att de blir så bra som möjligt. Medarbetarskap och ledarskap är två sidor av samma mynt och kan ses som kommunicerande kärl. Delaktighet, som är en viktig ingrediens här, innebär att vi, i våra dagliga relationer och möten, lyckas se olika situationer ur varandras perspektiv och att var och en kan förstå och uppskatta våra egna bidrag till företaget; att se att man är en viktig del av helheten och att alla behövs.

Vi jobbar med att skapa förståelse för hur vi skapar möjlighet till motivation och ökad nytta i organisationen med hjälp av ett positivt medarbetarskap.


Kontakta oss

Ring oss

Enklast når du oss via formuläret här intill men du kan också ringa oss på telefon 070-312 91 45