Utbildningsbolag

Få tillgång till en modern digital utbildningsplattform för de egna utbildningarna. Ni kan enkelt lägga in ert eget material för en modern digitalisering med användarvänligt gränssnitt, integrerade utvärderingar och uppföljningar.

Utbildare

Få tillgång till en digital speciallösning för ensamföretagare som sysslar med utbildning och coachning. Underlättar och hjälper dig att hantera, genomföra och distribuera utbildningar och coachningar. Dessutom få tillgång till utbildningsmaterial och ingå i ett nätverk med andra utbildare.

Organisationer

En digital lösning som håller reda på interna och externa utbildningsinsatsers med integrerad utvärdering och uppföljning. Enkelt att lägga upp interna digitala utbildningar. Möjlighet att koppla utvecklingssamtal till utbildningar och digitala utvecklingsplaner för anställda.

Team Nyttotanken

Här är teamet som utvecklat Nyttotanken.

Peter Tjernström

VD och grundare

Leder arbetet, samordnar och inspirerar.

Peter Axelsson

Samarbetspartner

Utbildare, coach och samarbetspartner.

Ulla-Karin Jönsson

Samarbetspartner

Utbildare, coach och samarbetspartner.

Lars Jensen

Samarbetspartner

Senior Management Consultant på Hammaberg och Jensen AB och samarbetspartner.

Jan-Åke Olsson

Utvecklare

Utvecklat den tekniska lösningen, ansvarar för drift och support.

Maria Sundell

Webbutvecklare

Utvecklat det grafiska användargränssnittet, ansvarar för webb och design.

kontakt information

Skriv till oss eller kontakta oss på sociala medier