Learning Management System

Nyttotanken stöttar ert företag med funktioner och tjänster som automatiserar er administration för att effektivisera och frigöra tid och resurser i er organisation.

Uppstartshjälp

Introduktionsutbildning, stöd och support för användning av systemet på ett kostnadseffektivt sätt, med anpassningar utifrån ert företags unika förutsättningar.

Administrativt stöd

Flexibel automatisering av företagsadministrativa funktioner genom effektivisering av interna rutiner och processer mellan medarbetare och ledare.

Unika anpassningar för ert företag

Nyttotanken erbjuder utrymme att växa med systemet, med unika anpassningar efter ert företags behov och önskemål.

Digital internutbildning

Skapa strategier för och hantera digital kunskapsöverföring i er organisation. Generera användbar statistik över deltagares aktivitet och progression, spåra deltagande och synliggör behov av optimering , testa om kunskapsmål nåtts.

Kvalitetssäkring

Skapa rapporter och filtrera information för att enkelt förmedla data och kravbild till ledare i er organisation.

Skapa utvecklingsplaner för varje anställd

Få möjlighet att koppla interna och externa utbildningar till anställdas utveckling med hjälp av handlingsplaner och uppföljningar. Koppla handlingsplaner till utvecklingssamtalen och få snabb och enkel tillgång till allt i samma system.

specialiserad LMS för effektivisering av företagets processer

Samordna och effektivisera rutiner. Effektivisera besluts- och utbildningsprocesser genom att samla allt på ett ställe, kapa kostnader i utbildningsbudgeten och skapa en starkare lärandekultur i ert företag.

realtidsrapporter och Kvalitetssäkring 

Skapa realtidsrapporter och filtrera information, generera användbar statistik och synliggör behov av optimering inom organisationen. 

Effektivisering och ökad lönsamhet

Med ett skräddarsytt digitalt stöd utifrån ert företags unika behov uppnår ni högre effektivitet i form av produktivitet och kvalitet. Genom att effektivisera användandet av era resurser, ökar lönsamheten.

Några av fördelarna för företagseffektivisering

Nyttotanken genererar nytta för ert företag i form av ökad effektivitet och höjd lönsamhet. Här är några av fördelarna med vårt system:

Administrativt stöd

Unika anpassningar

Uppstartshjälp

Digital internutbildning

Uppföljning

Kvalitetssäkring