Learning Management System

Nyttotanken stöttar ert utbildningsbolag med funktioner och tjänster som automatiserar er kursadministration för att effektivisera och frigöra tid och resurser i er organisation.

Författarverktyg

Content verktyg för att skapa egna elearning kurser och utbildningar från grunden, administrera, kommunicera och följa upp e-learning.

Deltagaradministration

Flexibel automatisering av deltagarhantering som ger er full kontroll över hela processen, med smarta lösningar för interaktion med och uppföljning av, era utbildningsdeltagare.

Unika anpassningar för ert företag

Nyttotanken är utvecklad av utbildare för utbildare erbjuder utrymme att växa med systemet, med unika anpassningar efter ert företags  behov och önskemål.

Statistik och spårning

Genererar användbar statistik över deltagares aktivitet och progression, spårar deltagande och synliggör behov av optimering av kurser, testar om kunskapsmål nåtts, och samlar in feedback.

Faktureringsverktyg

Spara tid och arbete genom det förberedda faktureringsverktyget som kan anpassas till era behov avseende prissättning av tjänster och faktureringshjälp.

Modern och användarvänlig elevdel

Den digitala delen för elever möjliggör interaktion med elever online där eleven kan göra anteckningar, ställa frågor, svara på uppgifter och koppla material till handlingsplaner.

SPECIALISERAD LMS FÖR UTBILDNINGSFÖRETAG

Med ett lärsystem specialiserat för utbildningsföretags unika behov förenklar ert uppdrag genom att systematisera lärandet och erbjuder bästa möjliga upplevelse.

Effektivisering och ökad lönsamhet

Med ett skräddarsytt digitalt stöd utifrån utbildningsföretags unika behov uppnår ni högre effektivitet i form av produktivitet och kvalitet. Genom att effektivisera användandet av era resurser, kan ni nå fler kunder och sälja fler utbildningar, och därmed öka er lönsamhet.

Några av fördelarna för digitalt lärande

Nyttotanken genererar nytta för både utbildningsarrangör och deltagare i form av ökad effektivitet och höjd lönsamhet. Här är några av fördelarna med vårt system:

Deltagar-hantering

Unika anpassningar

Erfarenhets-utbyte via utbildarnätverk

Effektiviserad lärandeprocess

Statistik

Förenklad merförsäljning

Enkel administration

Kostnads-uppföljning och fakturering