Nyttotanken utbildningar

Vi jobbar med att höja effektivitet och lönsamhet i organisationer.

Viktigt att en kompetensutvecklings insatts integreras i organisationers och individens vardag så att den verkligen ger nytta och effekt över tid.

Nyttotanken fokuserar på nytta i form av ökat engagemang, ökad effektivitet och stärkt välmående för organisation och individ.

Nyttotanken har ett upplägg med ett antal utbildningsmoduler som kan sättas ihop till utbildningar avseende, Ledarskap, medarbetarskap, gruppdynamik, välmående, företagsutveckling etc.  

För att verklig effekt ska uppnås i verksamheten måste kompetensutveckling ske över tid och helst med en individuell del i detta. Även om en verksamenhet behöver samordna synsätt och värderingar hos sina ledare så behöver varje individ omsätta detta till sig själva, där olika delar och verktyg behöver tas med beroende på individens person, bakgrund och attityder.

De utbildningsmoduler som finns är uppbyggda så att dom är indelade i kapitel med ett antal reflektionsfrågor efter varje del i texten. Detta gör att det inte endast är ren kunskapsinlärning utan också att reflektera över hur det påverkar dig själv som ledare.

Varje individ får med hjälp av modulerna och dess reflektioner redskap att träna på för att hitta sätt och attityder som ger ökad produktivitet främst hos de personer man ansvara för men för att nå dit hitta bästa sätt att leda sig själv.

Vi ändrar inte personligheter vi ger verktyg och insikter för att må bättre och kunna bli produktivare genom att lära sig att jobba med rätt saker.

Samma princip gäller om en grupp ska utvecklas för att fungera bättre, här börjar vi alltid med att ha gruppen tillsammans för att sedan ha ett antal personliga utvecklingar och sedan summera och hitta handlingsplaner med avslutande gruppövningar.

Exemple på utbildningar i  (se även utbildningsmoduler.)

Digitalt utbildningsstöd

Nyttotankens digitala utbildningsstöd är gjord för att kunna stötta utbildningsbolag av olika storlek samt små eller större organisation som behöver ett modern och flexibelt digitalt stöd för att administrera, följa upp, distribuera och hantera utbildnings insatser. Det ger stöd för adminstration av utbildningar, elever, utbildare, material och kunder eller i en organisation avdelningar, anställda och chefer. Det finns möjlighet till digitala uppföljningar och aktivitetsplaner. Material kan läggas in i form av text, film och ljud. Allt med en klimatsmart distribution och användning. 

 

Nyttotanken utbildningar

Vi jobbar med att höja effektivitet och lönsamhet i organisationer.

Nyttotanken ett modern sätt att lära sig med digitalt stöd och ett modernt material som kombinerar etablerad kunskap och forskning med moderna delar avseende förändring och vad hjärnforskningen säger. Materialet är gjort för att kunna ge praktiskt nytta med hjälp av reflektioner och vertyg som anpassas till varje oganisation och individ.    

Möt kunder, partners och se referenser

Nyttonaken har gjort stor nytta för ett stort antal organisationer oich individer. För att kunnna nå dit är det viktigt att ha ett bra och öppet sammarbetet med partners och kunder. Sammarbetet gör att både det digitala verktyget likaväl som utbildningar, utbildningsmoduler och coachningar ständigt utvecklas och förbättras. Materialet och det digitala stöden är uppbyggt så att varje partner, kund och arrangör av utbildningar fortfarande kan jobba på sitt sätt och kombinera eget material med Nyttotankens.