Ulla-Karin Jönsson

Bakom mig har jag ett helt livs arbete med att hjälpa människor i olika situationer i livet, så att de hittar alla sina förmågor och möjligheter och använder dem både mer och på ett annorlunda sätt. Det kan vara i deras profession och/eller privat och det kan vara i olika branscher i näringslivet eller offentligt.
Jag ser dig, lyssnar, möter dig precis där du är och med min samlade erfarenhet visar jag verktyg och den struktur som löser dina utmaningar.
Det handlar om det du har nytta av för att tillgodose dina behov just nu. 
Men jag utmanar dig också att gå från att tänka tankar till att faktiskt göra det du idag bara drömmer om eller ibland till och med tror att du inte kan eller ser som omöjligt.
Viktigt är att det är du som gör jobbet på väg mot ditt mål.


Urval av kunder


Referenser

Friskis & Svettis - Sofi Jonasson

Verksamhetsledare

Mitt viktigaste mål som jag nått så här långt är bättre resultat 2016.

Det största värdet med att gå ledarskapsprogram är att träffa en neutral person utanför verksamheten som ger stöd och ställer bra frågor. Jag ser mina positiva egenskaper och den kapacitet jag har. Bättre planering och att kommunicera ut budskapen ger framförhållning och skapar balans mellan arbete och fritid. Jag prioriterar på lång och kort sikt och blir tydligare i rollen som ledare och förebild. Jag får kraft och känner ännu större glädje i jobbet. Bäst har träffarna med Ulla-Karin, det positiva förhållningssättet och attityden varit, samt att jag skapat reflektionstid.

Österlenhem AB - Pia Brink

VD

Jag har förbättrat genom att planera och förbereda mer och kommunicera mer i nätverket

Att gå ledarskapsprogram är bra, men utan Ulla-Karin som möblerar runt i hjärnkontoret och ställer alla jobbiga frågor som jag måste sätta ord och känslor på, hade jag inte kommit så långt som jag nu gjort. Processen har hjälpt mig att delegera samt att fokusera och tänka mer på att sätta mål att sträva mot. Jag har också ökat kontaktskapandet med ledande befattningshavare i organisationen för att förstärka nätverket ännu mer.

Falsterbo Camping Resort och Fritid Österlen - Ola Ambuhm

VD

Bäst är mötena med Ulla-Karin med inspirerande och tankeväckande diskussioner

Att gå ledarskapsprogram har ökat min produktivitet genom ännu bättre planering, struktur och delegering. Långsiktig planering skapar möjligheter. Stressen minskar. Jag ser, lyssnar och är uppmärksam och det skapar trygghet hos medarbetarna. Mer tid på rätt saker och bättre kommunikation internt och externt skapar möjligheter. Tankesättet som löper genom programmet skapar förutsättningar och frågeställningar som leder till utveckling. Jag tänker på annorlunda och fler sätt. Målet nås snabbare och jag sparar tid som ger mig mer fritid och tid för självförverkligande.

Industrispår i Ystad AB - Stina Andersson

vice VD

Bäst har varit att få någon att samtala med regelbundet i den ensamma rollen som ledare.

Att träna mitt ledarskap har ökat min motivation och fått mig att avsätta tid för planering och reflektion. Jag har fått ännu mer kunskap om visioner, värderingar, kommunikation och motivation. Förståelse och motivation ger ökad produktivitet och jag har skapat fler kanaler för kommunikation. Produktiviteten har ökar på min avdelning genom bättre projektplaner/handlingsplaner med fokus på tydliga mål. Vi får mer gjort och det blir mer fritid till att umgås.

Larssons begravningsbyrå och juridik - Leif Ekvall

VD och ägare

Bäst har varit mötena med Ulla-Karin.

Ledarträningen har hjälpt mig att uppmärksamma kroppsspråket och mitt sätt att uttrycka mig ännu mer samt hur jag lyssnar. Jag tänker på vikten av organisationens mål och ställer frågor om målen och hur medarbetarna motiverar sig att ta sig dit. Fokus på mer glädje gör att lagarbetet fungerar bättre. Jag har också fått mer struktur i medarbetarsamtalen.

Friskis & Svettis - Chatrine Walfridsson

Verksamhetsledare

Bäst har varit att få en objektiv, sakkunnig och personlig dialog med Ulla-Karin.

De viktigaste mål jag nått genom ledarutveckling är att gå från ord till handling och kunna skapa tid för detta för att få saker och ting gjorda genom tydliga nedskrivna mål. Träningen av mina ledarförmågor har gjort mig uppmärksam på hur mycket attityden inverkar och faktiskt påverkar och vilken skillnad jag som ledare kan göra. Ledarträning tydliggör och ger mig insikter om hur viktig kommunikation och återkoppling är i en organisation. Genom mer kommunikation och ökad återkoppling har jag fått större delaktighet och mer verkställande i verksamheten. Att träningen löper över en längre tid ökar medvetenheten och skapar förändring genom att bryta invanda rutiner. Det är av stort värde att ha ett bollplank som kommer utifrån att samarbeta med i verksamhetens utmaningar. Personligen har jag fått mer energi till mig själv och min familj. Jag värdesätter mycket den balans jag fått mellan arbete och fritid.

Eric Viking Ericson

 

Eric Viking Ericson fann sin motivation och smokingen sitter perfekt.

Coaching var inget som jag trodde på. Lite löjligt och helt onödigt. Men det var en sak som jag inte klarat av. Jag ville använda min smoking på min födelsedag men behövde gå ner några kilon. Jag misslyckades skändligen varje gång jag försökte.

Ulla-Karin erbjöd sig att coacha mig, och jag tänkte att man kan väl ge det en chans. Hon hjälpte mig att ta fram en vision av målet, gav mig delmål och fick mig att bli systematisk. Hon entusiasmerade mig och lärde mig att se mig själv och min omgivning med andra ögon. För att coachingen skall lyckas tror jag att det är viktigt att man försöker lägga förutfattade meningar åt sidan, att personkemin fungerar, att man följer upp och att man håller kontakt tills man nått målet, kanske också längre än så.

Jag är mycket nöjd med resultatet vi nådde.

Tina Isaksson

 

Tina hittade sitt mod och nu har hon tilltro till sina styrkor

Jag arbetar både inom vården och i ett företag som har verksamhet inom Hälsa&Skönhet samt Rekrytering&Utbildning. Jag har kommit till insikt om att jag inte vill jobba kvar i vården och ville att mitt företag skulle bära nu. Otålig som jag var och väldigt ambivalent så gjorde jag det jobbigare än det var. Kände att jag inte greppade situationen längre. Jag blev tipsad av en vän att gå till Ulla-Karin för att få lite hjälp på traven.

För min egen del och för företagandets del så känns det som jag växer för varje dag, min ”tvivlare” finns inte längre med i bagaget. Jag vågar jobba mer utåt och tror på mina styrkor. Att bli coachad av en helt utomstående är helt otroligt. Frågorna jag fick av Ulla-Karin är frågor jag frågat mig själv om och om igen. Fördelen med en coach är att de ”kräver” ett svar tillbaka. Det är ju annars lätt att inte bry sig om att svara på frågan när jag själv ställer den! Ulla-Karin har gett mig de verktyg som behövdes för att kunna ”sopa rent” på vägen och det har gjort att jag har funnit mitt mod och min styrka för att veta att jag är bra. JAG är den viktigaste personen i mitt liv!

Digitalt utbildningsstöd

Nyttotankens digitala utbildningsstöd är gjord för att kunna stötta utbildningsbolag av olika storlek samt små eller större organisationer som behöver ett modern och flexibelt digitalt stöd för att administrera, följa upp, distribuera och hantera utbildningsinsatser. Det ger stöd för administration av utbildningar, elever, utbildare, material och kunder eller i en organisations avdelningar, anställda och chefer. Det finns möjlighet till digitala uppföljningar och aktivitetsplaner. Material kan läggas in i form av text, film och ljud. Allt med en klimatsmart distribution och användning. 

 

Nyttotanken utbildningar

Vi jobbar med att höja effektivitet och lönsamhet i organisationer.

Nyttotanken är ett modernt sätt att lära sig med digitalt stöd och rymmer material som kombinerar etablerad kunskap och forskning med uppdaterad information utifrån nya rön och aktuell hjärnforskning. Materialet är gjort för att kunna skapa praktisk nytta med hjälp av reflektioner och verktyg som anpassas till varje organisation och individ.

Möt kunder, partners och se referenser

Nyttonaken har gjort stor nytta för ett stort antal organisationer oich individer. För att kunnna nå dit är det viktigt att ha ett bra och öppet sammarbetet med partners och kunder. Sammarbetet gör att både det digitala verktyget likaväl som utbildningar, utbildningsmoduler och coachningar ständigt utvecklas och förbättras. Materialet och det digitala stöden är uppbyggt så att varje partner, kund och arrangör av utbildningar fortfarande kan jobba på sitt sätt och kombinera eget material med Nyttotankens.