Peter Tjernström AB

Peter Tjernström AB på Linked inPeter har på heltid senaste sex åren jobbat med utbildning, coachning, mentorskap och verksamhetsutveckling där de gedigna erfarenheterna och intresset för hur människor, grupper och organisationer reagerar och fungerar gör att han kan ge individer och organisationer ökad effektivitet oftast genom ett höjt välmående och förståelse för vad som egentligen är viktigt.

Peter har fokus på att kompetenshöjande investeringar ska ge effekt inte bara på individen utan även i organisationen och det inte bara för stunden utan över tid. Eftersom det i grunden är medarbetarna som gör jobbet och dom är människor med olika behov och motivation så händer det ofta att när organisationer investerar i utbildningar, metoder, processes, värderingsjobb, struktur, organisation, ordning och reda, etc så får man inte ut den effekt man vill ha av investeringen. Det brukar då bero på att botteplattan  avseendet motivation hos medarbetare och kommunikationen inte varit på rätt nivå. Medarbetarna är människor som behöver bli sedda och hörda så finns inte den botteplattan riskerar investeringarna att inte höja effektivitet tillräckligt ändå. Se på regalcheppet Vasa för tunn bottenplatta och för höga ambitioner i kombination fungerade inte. Allt hänger ihop och det är viktigt att jobba med rätt saker och stå stadigt på den bottenplatta man har för att kunna utvecklas och bli effektivare.  

Peter har jobbat som VD, styrelserepresentant och projektledare i utvecklingsprojekt under ca 35 år. Dessutom suttit i bostadsrätts styrelser och idrotts styrelser på klubbnivå och förbundsnivå. Har varit tränare för både damlag, herrlag, flicklag samt pojklag i flera lagsporter och under åren samarbetet med både andra ledarutvecklare och med Lars-Gunnar Sohlin som forskade kring mentorskap och coaching.


Urval av kunder


Referenser

Hotell Eggers - Jessica Vialleton

Hotelldirektör/General Manager

När jag startade processen med Peter hade jag ett svajande självförtroende  pga av en  större organisationsförändring. Självförtroendet ökade oerhört enbart genom de samtalade vi hade. Jag fick klart för mig och insåg att jag gjorde en massa bra saker. (Mer fokus på det som var bra alltså.) Det ökade självförtroendet har gjort att jag mår betydlig bättre i mig själv vilket i sin tur gjort mig till en bättre ledare. Jag har också fått öva på att säga nej. Tar mig oftare tid för att jobba ostört och undvika att hoppa mellan olika uppgifter. Det gör att jag totalt blir effektivare. Har blivit bättre på att delegera och tänka på att sätta tidsramar för återkoppling samt att ha bättre dokumentation på det som beslutas.
Effekten i verksamheten är att det blir mer ansvarstagande och effektivare, men samtidigt lugnare och bättre stämning vilket ger ökad lönsamhet.

Avseende min kökschef Pierre och den utveckling han fått via Nyttotanken och de coachningar Peter gett. I grunden har han mycket bättre förstått i dag att han ska leda och inte bara vara chef.

Det har inneburit att han blivit mycket lugnare och tryggare eftersom han nu har fått ett mycket bättre sätt att kommunicera, att inte bygga upp irritation utan ta saker direkt. Han ser idag mycket bättre helheten i verksamheten och att kommunikation mellan enheter är viktig för att totalen ska bli bra. Det vill säga ser mer total nytta än bara nytta i egna enheten. Han har blivit en ledare som förgår med gott exemplen inför de andra.
Han jobbar mer långsiktigt med en bättre planering av sin egen tid vilket också gör att han har tid att få saker gjorda som dyker upp. Resultatet blir att han delegerar mer till sin personal, stämningen i köket är betydligt bättre och personalen tar mer eget ansvar.

Unident - Camilla Lydemar

Customer Service & Sales

Jag har gått ledarskapskaps utbildning för Peter Tjernström under 10 månader.
Hade precis gått från att vara teamleader till att bli chef och detta är mitt första chefsuppdrag.

Upplägget med ett möte varje månad i kombination med material som man skulle läsa och lyssna på passade mig perfekt.

Både genom materialet och i träffarna med Peter som var ett fantastiskt bollplank fick jag bekräftat att jag redan hade många bra egenskaper och verktyg inom mig samt insikt i sidor hos mig som jag behövde jobba på, utveckla och justera.

Jag har genom programmet blivit bättre på att delegera, vägleda och stötta istället för att ta över arbetsuppgiften, blivit mer självsäker och tydlig i min chefsroll och insett att jag har en fantastisk förmåga att se uppgifter ur ett helikopterperspektiv.

Genom att få hjälp med struktur har vi på avdelningen numer väldigt uppskattade måndagsmöten där vi går igenom veckan och alla får möjlighet att ta upp punkter samt påverka sitt dagliga arbete.

Detta innebär ökad tydlighet för gruppen, att individerna mår bättre och att vi klarar stressiga perioder bättre tillsammans än tidigare.

Privat har jag tagit tag i min kost och träning vilket lett till en viktnedgång på 20 kg och jag känner mig starkare än jag känt mig på väldigt många år.

Hotel Eggers - Peter Molarinh

Restaurangchef

Jag kom in på ett bananskal i detta ledarprogram i början av 2019 (läs mina chefer tyckte inte mitt temperament var OK). Jag tyckte själv inte att jag behövde detta, varför skulle jag behöva utvecklas som chef och ledare? Men oj vad fel jag hade och vilken syn på mig själv.

Kommer ihåg alla våra möten där vi ibland följde en plan om vad jag behövde jobba på men ibland pratade vi om ex idrott men då lyckades han alltid få in något om ledarskap som gjorde att man fick en aha det har jag aldrig tänkt på.

Jag insåg väldigt snart att hade mycket att jobba på som ledare och Peter hade en plan som han följde utan att jag märkte det själv, en plan att jag skulle bli eb bättre chef och ledare. Men jag blev inte bara en bättre ledare jag blev en bättre människa, fråga bara min familj. Han fick mig att inse vad jag behövde jobba på för att uppfattas och bete mig bättre både i jobbet och privat.

Jag tar med mig så otroligt mycket från upplägget och våra möten som jag kommer ha med mig resten av livet. Peter är en person som jag aldrig kommer att glömma, en person jag kommer ha att tacka för så otroligt mycket.

Unident - Anders Kristiansson

Change Manager

Utbildningen har verkligen gett mig tid att reflektera över vad jag gör på jobbet. I en stressad miljö finns det få tillfällen till detta. Att kunna sitta i en hel timma och fokusera på sig själv är fantastiskt.

Upplägget med att träffas över tid under en längre period gör att man har tid på sig att öva på de verktyg och uppgifter som ges. Vilket innebär att man hinner skapa sig ”vanor” av det man lär sig.
Resultatet för min egen del är att jag tar mig tid för att reflektera och planera mitt arbete på ett mycket mer strukturerat sätt vilket i sin tur återspeglas mot gruppen genom ökad tydlighet och mindre stress, vilket höjer produktivitet.

Jag kan verkligen rekommendera alla som har möjlighet att gå.

Hotel Eggers - Pierre Elofsson

Kökschef

Från att jag har gått och varit osäker på hur min roll som ledare sett ut utifrån mina kollegors perspektiv och självklart i allra högsta grad från mig själv. Har jag stegvis fått svar och hjälp med att lyfta fram mina egenskaper som ledare och fått de verktyg som behövdes på vägen. Det absolut viktigaste har varit att man själv vill och är beredd på viss förändring.

Material i Nyttotanken var väldigt enkelt att förstå och på ett enkelt sett förklarades alla steg i processen. Träffarna gjorde mig tryggare och gav mig möjlighet att prata om funderingar och tankar i mitt ledarskap och min vardag som i sin tur gjorde att jag vågade ta beslut där jag var osäker på om jag hade tänkt rätt.

Jag har haft en otrolig nytta och blivit en tryggare ledare i laget och verkligen fått fram tyngden i ordet VI. Ett ord som jag alltid har värnat och jobbat med men haft svårt att i vardagen verkligen få fram den känslan. Om man inte tror på laget före jaget uppnår man inte samma resultat. Kan låta enkelt men lättare sagt än gjort.

Detta har lett till att vi i köket i dag har en bättre stämning och mer självgående personal med stort ansvarstagande och initiativtagande från alla. Samt att jag själv vågar och kan ta på mig ytterligare uppgifter i den koncern jag jobbar, med vetskapen att gruppen fungerar lika bra även om jag inte är på plats hela tiden.

National Gummi AB - Marcus Carlsson

Produktionsledare

Jag har gått ledarutvecklingsprogram via Nyttotanken och har stor nytta av material. Jag får nytta av det i min vardag och kan gå tillbaks i materialet för att påminna mig själv. Jag har fått ett bättre självförtroende och känner mig trygg i att hantera jobbiga situationer. Förstår bättre idag att alla är olika och att alla har bra egenskaper som du som ledare måste kunna se och få nytta av.

Jag har lärt mig att bättre hantera svåra samtal och beslut där jag i dag känner mig trygg. Jag klarar i dag bättre att nollställa mig vid samtal för att inte ha förutfattade meningar vilket gjort mig till en bättre lyssnare.

Jag har växt i min ledarroll och blivit en tydligare ledare för min personal som vet vart jag vill med mitt ledarskap, min grupp och att vi måste våga utvecklas framåt.

National Gummi AB - Benny Nilsson

Production Manager

Våra arbetsledare på National har gått utvecklingsprogrammet Nyttotanken och i min roll som produktionschef och deras chef ser jag flera förbättringar. Bland annat en klar förbättring av kommunikation mellan funktioner och mellan olika nivåer på avdelningen. Den ökade graden av ett coachande ledarskap gör att övriga medarbetarna vågar ta fler beslut själva och det ger på sikt bättre lösningar samt höjt självförtroende och ökat engagemang hos medarbetarna, vilket i sin tur ger bättre leveransförmåga och ökad lönsamhet.

Viking Malt - Anders Johansson

Produktionsledare

Jag har haft 7 träffar under 8 månader med min coach för att stärka mig i mitt ledarskap som produktionsledare och expert.
Som underlag i samtalen använde vi oss av Nyttotankens moduler, vi kom överens efterhand vilka moduler som passade just mig bäst, för att gå vidare.

Upplägget var att bli stöttad under en längre tid vilket jag upplevde som huvudpoängen i coachningen.

Materialet som vi använde var lättläst och tydligt och för mig kändes det lite som ”huvudet på spiken”. Det handlade mycket om att reflektera över hur du tänker i olika situationer och lära känna dig själv, samt utifrån det få verktyg att skapa nya och bättre vanor.

För mig startade utvecklingsprocessen direkt vid första träffen, vad jag tänker om min roll i organisationen och hur jag agerar som ledare och expert.

Den stora delen för mig har varit att sortera ut vilka förväntningar som vår organisation har haft på mig samt hur jag hanterar otydligheter och krav på ett effektivare sätt utan att bli stressad.
Mitt sätt att hantera detta har lett till ett lugnare arbetsklimat både i min arbetsgrupp och hos mina chefer.

Coachningen har gett mig bra verktyg att jobba med ett aktivt ledarskap varje dag framöver.

ER Bilkalkyl - Robert Jonsberg

VD och ägare

Nyttotanken har haft ett tydligt och bra materiel som man även kan använda i sin vardag med de verktyg och tipps som finns. Jag har hittat nya tankar och sätt att jobba under processen. Så upplägget med flera korta sittningar och uppföljningar med reflektionstid mellan varje gång ger effekt över tid.

Jag mår bättre vilket påverkat mig både på jobbat och privat. Resan med att införa nya rutiner, effektivisering och en bättre personal hantering i min organisation har startat tack vare de insikter och tänk jag tagit till mig via Nyttotanken.

Walters Bildelar - Christer Persson

VD och ägare

Sättet att jobba över tid med inlärning, reflektion och coachning ger mycket bra effekt och i vårt fall där vi kört med fem ledare samt mig själv har det gett tryggare ledarskap, ökad tydlighet och mer delaktighet hos personalen. Det i sin tur har gett oss bättre stämning ökad produktivitet och höjt engagemang hos medarbetarna.

Jag gick Nyttotanken och det gav mig en massa bra insikter. Dels för att förstå mitt eget sätt och hur det påverkar min omgivning och mig själv. Hur jag på ett ännu bättre sätt kan bidra genom att veta vart jag bäst leder personal och verksamhet samt vart jag ska delegera.

I vardagen reflekterar man inte alltid över det som varit bra, men Nyttotanken gav insikt och verifiering även på det vi gjort bra. Vilket i sin tur ger oss större möjlighet att jobba med rätt saker samt förståelsen att hantera förändringar och utveckling bättre.

Eftersom personalen har fått ett ökat engagemang och de ledare som gått utbildning klarar av bättre att planera och delegera, innebär det att det är lugnare samtidigt som vi är effektivare. Alla jobbar mycket mer i dag med rätt saker vilket ger oss ökad flexibilitet och mer tid att ligga i framkant och utveckla verksamheten.

Materialet har varit lättläst och innehåller både verktyg och tipps som gör att man kommer att ha användning av det framåt också.

Digitalt utbildningsstöd

Nyttotankens digitala utbildningsstöd är gjord för att kunna stötta utbildningsbolag av olika storlek samt små eller större organisationer som behöver ett modern och flexibelt digitalt stöd för att administrera, följa upp, distribuera och hantera utbildningsinsatser. Det ger stöd för administration av utbildningar, elever, utbildare, material och kunder eller i en organisations avdelningar, anställda och chefer. Det finns möjlighet till digitala uppföljningar och aktivitetsplaner. Material kan läggas in i form av text, film och ljud. Allt med en klimatsmart distribution och användning. 

 

Nyttotanken utbildningar

Vi jobbar med att höja effektivitet och lönsamhet i organisationer.

Nyttotanken är ett modernt sätt att lära sig med digitalt stöd och rymmer material som kombinerar etablerad kunskap och forskning med uppdaterad information utifrån nya rön och aktuell hjärnforskning. Materialet är gjort för att kunna skapa praktisk nytta med hjälp av reflektioner och verktyg som anpassas till varje organisation och individ.

Möt kunder, partners och se referenser

Nyttonaken har gjort stor nytta för ett stort antal organisationer oich individer. För att kunnna nå dit är det viktigt att ha ett bra och öppet sammarbetet med partners och kunder. Sammarbetet gör att både det digitala verktyget likaväl som utbildningar, utbildningsmoduler och coachningar ständigt utvecklas och förbättras. Materialet och det digitala stöden är uppbyggt så att varje partner, kund och arrangör av utbildningar fortfarande kan jobba på sitt sätt och kombinera eget material med Nyttotankens.