Masarin Consulting

Vi startade Masarin Consulting Group med en idé om att driva och leda ett företag utifrån värderingar som bygger på öppenhet, delaktighet och värme. Värderingar som låter människor växa och utvecklas, och som gör att vi känner oss betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.

För oss är det öppna klimatet en förutsättning för att vi ska kunna utmanas till fortsatt utveckling, bli mer medvetna om oss själva och vår omgivning i syfte att bli ännu mer handlingskraftiga som individer och grupp. Vårt främsta verktyg är dialogen och vi arbetar aktivt med att bli det företag vi vill att det ska vara.

Vår vision och filosofi
Vår vision, ”Vi gör positiva avtryck i människor och organisationer, vi bidrar till ett bättre samhälle och en bättre värld”, är lika mycket ett förhållningssätt som något vi vill uppnå. Det är en integrerad del i de tjänster vi levererar ut på marknaden, en strategi som ligger till grund för investeringarna i människorna som bygger upp företaget Masarin.

Det är också något som vi vill arbeta aktivt med ute i samhället och regionen genom mentorskap, samarbete med socialt drivna organisationer eller ideella insatser i organisationer där vi tror att vår kompetens kan göra nytta. Vi gör det utifrån att vi ser oss som en del av en större helhet, en del av kretsloppet, där vi bidrar till helheten för att själva ha möjligheten att existera, utvecklas och självförverkligas.

Den viktiga pusselbiten
Vår absolut viktigaste del av företaget är vi som arbetar i företaget, människorna. Utan oss är vi ingenting och tillsammans är vi allting, det är vi som gör avtryck. Vår medarbetaridé bygger på att ”vi är eftertraktade och efterfrågade och vi väljer Masarin för att vi trivs och utvecklas, vi vill vara här”. Hos oss ska möjligheten finnas att växa som människa och yrkesperson för att nå en större del av sin fulla potential.

Digitalt utbildningsstöd

Nyttotankens digitala utbildningsstöd är gjord för att kunna stötta utbildningsbolag av olika storlek samt små eller större organisation som behöver ett modern och flexibelt digitalt stöd för att administrera, följa upp, distribuera och hantera utbildnings insatser. Det ger stöd för adminstration av utbildningar, elever, utbildare, material och kunder eller i en organisation avdelningar, anställda och chefer. Det finns möjlighet till digitala uppföljningar och aktivitetsplaner. Material kan läggas in i form av text, film och ljud. Allt med en klimatsmart distribution och användning. 

 

Nyttotanken utbildningar

Vi jobbar med att höja effektivitet och lönsamhet i organisationer.

Nyttotanken ett modern sätt att lära sig med digitalt stöd och ett modernt material som kombinerar etablerad kunskap och forskning med moderna delar avseende förändring och vad hjärnforskningen säger. Materialet är gjort för att kunna ge praktiskt nytta med hjälp av reflektioner och vertyg som anpassas till varje oganisation och individ.    

Möt kunder, partners och se referenser

Nyttonaken har gjort stor nytta för ett stort antal organisationer oich individer. För att kunnna nå dit är det viktigt att ha ett bra och öppet sammarbetet med partners och kunder. Sammarbetet gör att både det digitala verktyget likaväl som utbildningar, utbildningsmoduler och coachningar ständigt utvecklas och förbättras. Materialet och det digitala stöden är uppbyggt så att varje partner, kund och arrangör av utbildningar fortfarande kan jobba på sitt sätt och kombinera eget material med Nyttotankens.