Möt kunder, partners och se referenser

Här kan du se exempel på kunder och partners. Klicka på respektive partner för att se kunder och referenser alternativt komma till partners egen sida. . 

Peter Tjernström AB

Peter har på heltid senaste sex åren jobbat med utbildning, coachning, mentorskap och verksamhetsutveckling där de gedigna erfarenheterna och intresset för hur människor, grupper och organisationer reagerar och fungerar gör att han kan ge individer och organisationer ökad effektivitet oftast genom ett höjt välmående och förståelse för vad som egentligen är viktigt.

Masarin Consulting

Vi startade Masarin Consulting Group med en idé om att driva och leda ett företag utifrån värderingar som bygger på öppenhet, delaktighet och värme. Värderingar som låter människor växa och utvecklas, och som gör att vi känner oss betydelsefulla, kompetenta och omtyckta.
För oss är det öppna klimatet en förutsättning för att vi ska kunna utmanas till fortsatt utveckling, bli mer medvetna om oss själva och vår omgivning i syfte att bli ännu mer handlingskraftiga som individer och grupp. Vårt främsta verktyg är dialogen och vi arbetar aktivt med att bli det företag vi vill att det ska vara.

Ulla-Karin Jönsson

Bakom mig har jag ett helt livs arbete med att hjälpa människor i olika situationer i livet, så att de hittar alla sina förmågor och möjligheter och använder dem både mer och på ett annorlunda sätt. Det kan vara i deras profession och/eller privat och det kan var i olika branscher i näringslivet eller offentligt. Jag ser dig, lyssnar, möter dig precis där du är och med min samlade erfarenhet visar jag verktyg och den struktur som löser dina utmaningar.

Jan-Åke Olsson

Jan-Åke är utbildad lärare och brinner för att hjälpa organisationer och människor att växa.

Han har jobbat med datadrift, systemutveckling, webbutveckling och it-säkerhet sedan slutet på 90-talet. Han jobbar även med att göra revisioner av ISO 27001, samt är en certifierad GDPR expert. 

Det är han som är systemansvarig och har gjort den tekniska designen och utvecklingen av Nyttotankens digitala stöd. 

Digitalt utbildningsstöd

Nyttotankens digitala utbildningsstöd är gjord för att kunna stötta utbildningsbolag av olika storlek samt små eller större organisationer som behöver ett modern och flexibelt digitalt stöd för att administrera, följa upp, distribuera och hantera utbildningsinsatser. Det ger stöd för administration av utbildningar, elever, utbildare, material och kunder eller i en organisations avdelningar, anställda och chefer. Det finns möjlighet till digitala uppföljningar och aktivitetsplaner. Material kan läggas in i form av text, film och ljud. Allt med en klimatsmart distribution och användning. 

 

Nyttotanken utbildningar

Vi jobbar med att höja effektivitet och lönsamhet i organisationer.

Nyttotanken är ett modernt sätt att lära sig med digitalt stöd och rymmer material som kombinerar etablerad kunskap och forskning med uppdaterad information utifrån nya rön och aktuell hjärnforskning. Materialet är gjort för att kunna skapa praktisk nytta med hjälp av reflektioner och verktyg som anpassas till varje organisation och individ.

Möt kunder, partners och se referenser

Nyttonaken har gjort stor nytta för ett stort antal organisationer oich individer. För att kunnna nå dit är det viktigt att ha ett bra och öppet sammarbetet med partners och kunder. Sammarbetet gör att både det digitala verktyget likaväl som utbildningar, utbildningsmoduler och coachningar ständigt utvecklas och förbättras. Materialet och det digitala stöden är uppbyggt så att varje partner, kund och arrangör av utbildningar fortfarande kan jobba på sitt sätt och kombinera eget material med Nyttotankens.