Idén med Nyttotanken

Vi har skapat en modern digital plattform och ett modernt material. Tanken är att det ska vara enkelt att använda ett digitalt stöd som effektiviserar administration, distribution och uppföljning av utbildningsinsatser. Eftersom det är viktigt att kompetensutveckling integreras i organisationers och individens vardag för att den ska ge verklig nytta och effekt över tid så kan varje elev/anställd göra sina egna handlingsplaner och anteckningar kopplat till material.

För arrangör eller arbetsgivare kan anteckningar och material av olika slag kopplas mot utbildning, elev/anställd och kund/avdelning. 

I det digitala stödet är det enkelt att lägga in utbildningsmaterial som kan vara text, bilder, ljud, film, reflektionsfrågor och/eller uppgifter.

Till det digitala stödet finns ett helt fristående utbildningsmaterial som kan användas för sig själv eller kombineras med eget material. Materialet är modulindelat och modernt där etablerade kunskaper kombineras med nyare forskning bla. kring hur hjärnan styr och fungerar. I materialet finns ett antal reflektionsfrågor som hjälper eleven/den anställde att tänka efter för att i materialet och med coachning få hjälp att hitta och träna på verktyg som just hen behöver. 

Utbildningarna byggs utifrån varje organisations och individs behov och görs över tid för att få effekt. Varje individ behöver sina egna verktyg utifrån vad organisationen ställer för krav och därför jobbar vi både med grupper i kombination med individuella delar för att få ut maximal effekt. 

 


Hur fungerar Nyttotanken?

Nyttotanken består av ett digitalt stöd och ett antal moduler inom olika områden. Varje modul har fyra till sju reflektionsområden och kan användas separat alternativt sättas ihop till en utbildning.

Modulerna kan användas som komplement till egna delar som organisationen har och/eller fristående.

Modulerna ligger digitalt i en IT lösning och används anpassat utifrån organisationens och individens behov just nu.

Det Digitala verktyget hjälper till att skapa handlingsplaner samt följa upp och påminna vad som görs och ska göras.

För att kunna få ytterligare stöd i reflektioner och behov finns en coach kopplad till varje person som går och denna coach hjälper till att följa upp träning i vardagen samt kan ge tips och råd.

Nyttotanken kan också användas utifrån att en coach anlitas som sedan efterhand använder moduler som behövs för just den individen.

För att få till verklig nytta som är bestående och verkliga beteendeförändringar ska utbildningen ske över tid med träning, coachning och uppföljning.

Den digitala IT lösningen kan användas separat för organisationers egna material och program.

Idrottmetafor

Våra elitlag i olika idrotter har inte två veckors teori under sommaren och väntar sedan med att träna tillsammans tills serien börjar. Dom varvar teori, träning individuellt och i lag samt spelar träningsmatcher för att utveckla sina färdigheter. När serien börjar fortsätter dom varva teori och träning för att behålla och förbättra sina färdigheter. Dom behöver även träna på attityder och färdigheter för att kunna fungera rätt i förhållande till sina lagkamrater och motståndare så att dom i varje given situation ska göra så rätt som möjligt utifrån sina egna och lagets förutsättningar.

Kunskap utan färdighet ger inte förbättringar och för att behärska och bli bättre på färdighet måste man träna över tid och i den miljö man verkar oavsett om det är idrott, hemma eller på jobbet.


Nyttotanken tillkomst

Nyttotanken har växt fram utifrån att vi som ligger bakom idén under många år skickat många individer på kurser alternativt själva hållit kurser i ledarskap, medarbetarskap, utveckla dig själv etc. I stort sett alla dessa kurser har varit bra och de som gått är nöjda med den kurs dom gått.

Men vad händer när deltagaren kommer hem till sin vardag och ska ha nytta av det man lärt sig? Varför ser vi så sällan över tid beteendeförändringen som ger ökad produktivitet?

När vi suttit och brainstormat kring detta så har ett ord dykt upp och det är färdighet.

Varför har inte utbildningarna gett mer praktisk färdighet?

Vi hittade några orsaker

  1. En del av kurserna bygger helt enkelt på att förmedla kunskap
  2. En del ger energi och motivation men den blir sällan hållbar över tid
  3. En del ger verktyg att jobba med men endast teoretiskt utan att öva på dem
  4. En del kurser gav verktyg till deltagarna som man praktiskt beskrev och visade men de var så generella att dom inte passade alla och var ibland svåra att översätta till egna verkligheten
  5. En del gav individuella verktyg och gjorde praktiska övningar under kursen

I punkt fem kan man då tycka att verklig nytta fås när individen kommer hem men ofta händer ändå inte så mycket eller oftast är det tydligt i början men avtar ganska snart.

Varför blir det så här?

Eftersom vår hjärna är lite bekväm av sig och gärna gör som den brukar göra så faller vi när vi kommer hem till vardagen in i de vanda mönstren vilken alltså är en helt naturlig reaktion sett ur ett hjärnforskningsperspektiv.

Digitalt utbildningsstöd

Nyttotankens digitala utbildningsstöd är gjord för att kunna stötta utbildningsbolag av olika storlek samt små eller större organisationer som behöver ett modern och flexibelt digitalt stöd för att administrera, följa upp, distribuera och hantera utbildningsinsatser. Det ger stöd för administration av utbildningar, elever, utbildare, material och kunder eller i en organisations avdelningar, anställda och chefer. Det finns möjlighet till digitala uppföljningar och aktivitetsplaner. Material kan läggas in i form av text, film och ljud. Allt med en klimatsmart distribution och användning. 

 

Nyttotanken utbildningar

Vi jobbar med att höja effektivitet och lönsamhet i organisationer.

Nyttotanken är ett modernt sätt att lära sig med digitalt stöd och rymmer material som kombinerar etablerad kunskap och forskning med uppdaterad information utifrån nya rön och aktuell hjärnforskning. Materialet är gjort för att kunna skapa praktisk nytta med hjälp av reflektioner och verktyg som anpassas till varje organisation och individ.

Möt kunder, partners och se referenser

Nyttonaken har gjort stor nytta för ett stort antal organisationer oich individer. För att kunnna nå dit är det viktigt att ha ett bra och öppet sammarbetet med partners och kunder. Sammarbetet gör att både det digitala verktyget likaväl som utbildningar, utbildningsmoduler och coachningar ständigt utvecklas och förbättras. Materialet och det digitala stöden är uppbyggt så att varje partner, kund och arrangör av utbildningar fortfarande kan jobba på sitt sätt och kombinera eget material med Nyttotankens.