Policy och syfte med Nyttotankens lagring av data.

De personuppgifter som lagras i Nyttotanken lagras för att utbildare och elever ska kunna ha ett IT-stöd för distribution, administration, uppföljning av utbildningar samt för att kunna använda IT-stödet som plattform för utbildningar avseende att läsa, lyssna, reflektera, anteckna, göra aktivitetsplaner och ställa frågor on-line.

Datalagringen görs på ett säkert och integritetsskyddat sätt.

De uppgifter vi lagrar kan du själv se i systemet, namn, telefon, mail, organisationstillhörighet, utbildningar etc.

Vi lagrar viss statistik i systemet som har med antal uttagna och lästa utbildningsmoduler och utbildningar att göra.

Vi använder dessa uppgifter endast i ovanstående syfte och vidarebefordrar eller säljer inga av dina uppgifter till tredje part.

Om du inte längre vill finnas med i registren meddelar du detta till info@nyttotanken.se så avidentifierar vi dina uppgifter.

Avidentifierade uppgifter kommer att ligga kvar på grund av uppföljning och statistikbehov.


I och med att du loggar in i systemet så godkänner du dessa villkor.

Logga in