Digitalt stöd för vem?

Digitalt utbildningsstöd

Nyttotankens digitala utbildningsstöd är gjord för att kunna stötta utbildningsbolag av olika storlek samt små eller större organisation som behöver ett modern och flexibelt digitalt stöd för att administrera, följa upp, distribuera och hantera utbildnings insatser. Det ger stöd för adminstration av utbildningar, elever, utbildare, material och kunder eller i en organisation avdelningar, anställda och chefer. Det finns möjlighet till digitala uppföljningar och aktivitetsplaner. Material kan läggas in i form av text, film och ljud. Allt med en klimatsmart distribution och användning. 

 

Nyttotanken utbildningar

Vi jobbar med att höja effektivitet och lönsamhet i organisationer.

Nyttotanken ett modern sätt att lära sig med digitalt stöd och ett modernt material som kombinerar etablerad kunskap och forskning med moderna delar avseende förändring och vad hjärnforskningen säger. Materialet är gjort för att kunna ge praktiskt nytta med hjälp av reflektioner och vertyg som anpassas till varje oganisation och individ.    

Möt kunder, partners och se referenser

Nyttonaken har gjort stor nytta för ett stort antal organisationer oich individer. För att kunnna nå dit är det viktigt att ha ett bra och öppet sammarbetet med partners och kunder. Sammarbetet gör att både det digitala verktyget likaväl som utbildningar, utbildningsmoduler och coachningar ständigt utvecklas och förbättras. Materialet och det digitala stöden är uppbyggt så att varje partner, kund och arrangör av utbildningar fortfarande kan jobba på sitt sätt och kombinera eget material med Nyttotankens.